Om SFV

Vi stärker det svenska i Finland genom satsningar på
utbildning, kultur och fri bildning.


Svenska folkskolans vänner rf (SFV) grundades 1882 och är en allmännyttig förening i Finland. Idag har SFV och SFV:s understödsförening tillsammans cirka 7000 medlemmar

Vårt uppdrag är att främja utbildningkultur och bibliotek, och fri bildning på svenska i Finland, och vi vill åstadkomma samhällsförbättringar enligt de strategiska mål föreningen satt upp. Du kan läsa mer om målen under sidorna som gäller SFV:s allmänna bidrag.

Årligen delar vi ut pris, stipendier och medaljer, samt beviljar bidrag

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Genom SFV:s studiecentral förmedlar vi statsbidrag för kurser och studiecirklar som arrangeras av föreningar, organisationer och privatpersoner.

I tidskriften SFV-magasinet och årsboken SFV-kalendern får du samlad information om vår verksamhet. Du får också läsa om och effekten av olika projekt som fått bidrag av oss. Vi ger årligen ut biografier över finlandssvenskar som inte får glömmas bort i vår bokserie

SFV är delägare i förlaget Schildts&Söderströms och majoritetsägare i utbildningsenheten Axxell.

Vi har kontor i Helsingfors, Vasa och Åbo, och hos oss arbetar 19 personer

Vill du vara med och stöda oss i vårt arbete för det svenska i Finland? Bli medlem eller läs hur du kan ge en donation här.

"Svenska folkskolans vänner rf:s syfte är att främja svenskt bildningsarbete i Finland genom att understöda utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden."

§ 2 ur Svenska folkskolans vänners stadgar