Tävlingar

Litterära tävlingar

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Det finns två tävlingar:

Tävlingsperioden för båda tävlingarna är från den 15 mars till den 15 juni. Prissummorna är I pris 5 000 euro, II pris 3 000 euro och III pris 2 000 euro. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.

Frågor och svar

läs vinnarbidragen


Konst- och skrivtävlingen Snälla hjältar

Sedan 2020 har SFV arrangerat konst- och skrivtävlingen Snälla hjältar för barn och unga. Syftet med tävlingen är att stärka intresset för böcker och läsning, träna förmågan till empati och samarbete, samt väcka intresset för hållbar utveckling. Nästa konst- och skrivtävling startar hösten 2024. Tävlingen gäller skolor som deltar i SFV:s skolnätverk Haru och BRAVO!  Mer information på nätverkens webbplatser.

Caj Ehrstedts pris

Caj Ehrstedts pris är en sångtävling där prissumman utgår ur Eva och Caj Ehrstedts fond. Tävlingen är avsedd för en finlandssvensk sångare som inte fyllt 30 år. Priset ges i genren klassisk musik. Tävlingen utlyses vart tredje år.

instruktion och mer info

frågor och svar om caj ehrstedts pris