SFV:s kursverksamhet

Aktuellt

SFV:s understödsförening höll årsmöte

Understödsföreningen stödde SFV r.f. med 55 000 euro år 2017. Stödet öronmärktes för studiestipendier. Läs mera »
igår kl. 14:45

Fördubblade bidrag till läromedelsförfattare

Behovet av nya läromedel har ökat stort i och med de nya läroplanerna. Tillsammans med andra svenskspråkiga stiftelser och fonder, fördubblar SFV bidragen till läromedelsförfattare under åren 2018 och 2019.Läs mera »
13.03.2018 kl. 12:40

Kallelse till årsmöten

Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. och Svenska folkskolans vänner r.f. kallar till årsmöte.Läs mera »
06.03.2018 kl. 00:00

Evenemang

26.03
Årsmöte Svenska folkskolans vänner r.f.
05.04
Hur jag håller mina löften till mig själv En föreläsning med Reidar Wasenius om hur du fattar viktiga beslut - och håller fast vid dem.
07.04
LitteraTur-och-ReTur Österbotten möter Västerbotten i författarsamtal, poesi och spoken word.
10.04
EU:s dataskyddsreform GDPR Reformen träder i kraft 25.5. Hur påverkar reformen din förening?
11.04
Direktsändning av SFV:s prisutdelning Vem får SFV:s pris och medaljer 2018?
18.04
EU:s dataskyddsreform (GDPR) Vad innebär EU:s dataskyddsreform? Hur påverkas föreningar?

kursbidrag och cirkelbidrag

SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Intresserad? Kontakta våra regionala ombud.

Anmäl och redovisa din kurs via webbtjänsten KURRE