Kontakt

Centralkansliet
Annegatan 12, 4 vån.
PB 198, 00121 Helsingfors
09-6844 570
sfv@sfv.fi

Öppet vardagar kl. 9-15
(personalmöte måndagar kl. 9-10)

 

E-fakturaadress
Svenska folkskolans vänner rf (FO 0200129-3)
EDI/OVT 003702001293
Operatör Maventa 003721291126
eller DABAFIHH

SFV i Nyland
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
PB 198, 00121 Helsingfors
09-6844 570

SFV i Österbotten
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa
050-3421 890

SFV i Åboland
Tavastgatan 30 D 33-34
20700 Åbo
040-5026 026

Styrelse och förvaltning

Personal

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN, FÖRVALTNING

Johan Aura, kanslichef
johan.aura@sfv.fi
040-355 99 35

Camilla Nordblad, kanslichefens assistent
camilla.nordblad@sfv.fi
045-121 08 64

Camilla Nordblad
Ted Österman, ekonomichef, IT
ted.osterman@sfv.fi
0400-197 692
Ted Österman
Kenneth Rönnkrans, IT-stöd
kenneth.ronnkrans@sfv.fi
0500-878 110
Kenneth Rönnkrans
Stefan Andersson, personaladministratör (även ekonomi)
stefan.andersson@sfv.fi
050-441 06 30
Stefan Johansson, fastighetsdirektör
stefan.johansson@sfv.fi
044-739 73 40
Stefan Johansson

ALLMÄNNA BIDRAG

Viveka Åberg, koordinator
viveka.aberg@sfv.fi
stipendier@sfv.fi
040-5331 710
Viveka Åberg

MEDLEMSÄRENDEN, PRIS, MEDALJER OCH TÄVLINGAR

Camilla Nordblad, kanslichefens assistent
camilla.nordblad@sfv.fi
045-121 08 64
Camilla Nordblad

KURSBIDRAG OCH CIRKELBIDRAG

Sixten Sandström, rektor för SFV:s studiecentral
sixten.sandstrom@sfv.fi
050-482 43 79
Sixten Sandström

NYLAND

Sebastian Gripenberg, verksamhetsombud
050-441 08 18
Sebastian Gripenberg

ÖSTERBOTTEN

Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud
anna-karin.ohman@sfv.fi
050-342 18 90

Anna-Karin Öhman

ÅBOLAND 

Beatrice Östman, verksamhetsombud
beatrice.ostman@sfv.fi
040-5026 026

Beatrice Östman

PUBLIKATIONER, WEBB, MEDIAKONTAKTER, ANNONSERING

Rabbe Sandelin, redaktör
rabbe.sandelin@sfv.fi
0400-453 953
Rabbe Sandelin
Christine Skogman, informatör
(måndag - torsdag)
christine.skogman@sfv.fi
050-434 06 20
Christine Skogman

SFV-HUSET G18 - organisationernas bokningar av festsalen

Tom Sundberg, vaktmästare
tom.sundberg@sfv.fi
050-366 64 36
Tom Sundberg