Topeliuspriset 2016 till Henrik Othman

22.01.2016 kl. 21:30
Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset, gick i år till Henrik Othman, biträdande chefredaktör på Österbottens tidning.

Prisjuryn ger Henrik Othman priset på 7500 euro med följande motivering:

Henrik Othman har arbetat som journalist i flera decennier, och hittills skrivit över tusen ledare. Med sitt intelligenta och allmänbildande resonemang tar han ställning för jämlikhet och mänskliga rättigheter, och för de medborgargrupper som tenderar att bli bortglömda. 
Som en sann publikens tjänare behandlar han dagsaktuella frågor opartiskt, analytiskt, och genom att placera in företeelser i större sammanhang. Han är också en kunnig och engagerad kritiker som recenserar både teater, musik, film, fotografi och litteratur.

Priset delades ut 22.1 på Mediespråk 2016 i Vasa av SFV:s styrelseledamot Wivan Nygård-Fagerudd och Finlands svenska publicistförbunds ordförande, Johanna Minkkinen.

Priset har sedan år 1991 delats ut av Finlands svenska publicistförbund och Svenska folkskolans vänner, då Publicistförbundets publicistpris (som utdelats sedan 1957) slogs samman med SFV:s Topeliuspris. Med priset vill prisgivarna lyfta fram Zachris Topelius betydande journalistiska gärning, och premiera dagens finlandssvenska journalistik.

I år steg prissumman från 5000 till 7500 euro. Denna gång var det tredje gången som allmänheten öppet kunde nominera kandidater till priset. Enligt statuterna ges priset för en aktiv pågående journalistisk gärning till en person som visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Mediespråk 2016 arrangeras av mediernas samarbetsorganisation Svensk Presstjänst i samarbete med Åbo Akademi i Vasa. Seminariet arrangeras för fjortonde året i rad och över 200 journalister, journalistikstuderande och andra ordbrukare deltar.


Tidigare vinnare:

Publicistpriset
1957    Ole Torvalds
1958     Henrik vonBonsdorff
1959     Frank Jernström
1961     Harry Elg
1962     Enzio     Sevón
1964     Nils-Börje Stormbom
1965     Benedict Zilliacus
1967     Erik Appel
1968     Kaj Hagman
1970     Juhani Westman
1971     Birger Thölix
1972     Hasse Svensson
1973     Karl Sahlgren
1974     Kerstin Hanf
1975     Meta Torvalds
1976     Pelle Kevin
1977     Tor Högnäs
1979     Anita Höglund och Knud Möller
1980     Eva Nyberg
1981     Gustaf Widén
1982     Nya Åland
1983     Astrid Gartz
1984     Leif Salmén
1985     Stig Kankkonen
1986     Carita Backström
1987     Göran Wallén
1988     Studentbladet
1989     Erik Wahlström
1990     Melita Tulikoura

Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset
1991    Lena Selén
1992    Leif Sjöström
1993    Olga Gustafsson
1994    Mayvor Stagnäs
1995    Peter Lodenius
1996    Henning Ahlskog
1997    Peik Österholm
1998    Olav S. Melin
1999    Mardy Lindqvist
2000    Nils Torvalds
2001    Torbjörn Kevin
2002    Cita Reuter
2003    Anna-Lena Laurén
2004    Kjell Lindroos
2005    Sven Strandén
2006    Kerstin Kronvall
2007    Ann-Kristin Schevelew, Jan Granberg
2008    Jonas Jungar
2009    Staffan Bruun
2010    Camilla Berggren
2011    Viveka Dahl
2012    Minna Knus-Galán
2013    Annika Orre
2014    Jessica Stolzmann
2015    Marcus Rosenlund