SFV:s kursverksamhet

Inspiration till föreningsengagemang

21 November 2018, 13:00 - 15:30

Vilka är de vanligaste utmaningarna inom föreningslivet och hur kan man hantera dem? Vilka möjligheter finns inom föreningsvärlden? 

Projektledare Pernilla Howard från yrkeshögskolan Centria har i flera års tid arbetat med föreningsutveckling. Hon har hjälpt över hundra föreningar runtom i svenska Österbotten att utveckla sin verksamhet. Den här eftermiddagen berättar hon om hur föreningslivet i Svenskfinland ser ut i dag och presenterar materialet för föreningsutveckling som Centria skapat. På ett kreativt och konkret sätt hjälper det föreningar att strukturera upp sin strategi och kommunikation. Alla föreningar får sedan med sig eget material som styrelsen kan använda tillsammans för att få ny inspiration för sin fortsatta verksamhet. Föreläsningen följs av en diskussion, där vi får dela med oss av våra egna tips och erfarenheter.

Anmäl dig här.

Välkommen!


Kontaktperson

Plats
SFV i Åbo
Tavastgatan 30 D 33-34
20700 Åbo
Tidpunkter