SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

Excel och Word, avancerad kurs

04 Oktober 2017, 10:00 - 14:00

Under denna kurs arbetar vi vidare i Excel med formler, funktioner och sorteringar. Vi går djupare in på hur man kan få nyttig information ur bland annat tabeller och listor. I Word går vi igenom hur man skapar dokumentbotten för den egna organisationen eller föreningen, samt repeterar hur man skapar etiketter. Vi lär oss också olika trix och tips i bägge programmen.

Deltagarna bör känna till grundläggande funktioner i programmen, samt ha med egen dator med installedrad Office.

Föreläsare: Pasi Holmberg

Anmäl dig här.

Arrangör: SFVPlats
SFV-huset G18, rum 301
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors