ARVID MÖRNE-tävlingen 2018

Svenska folkskolans vänner utlyser Arvid Mörne-tävlingen 2018. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium. SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. 

Tävlingsregler:

 • Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år.
 • År 2018 gäller tävlingen dikter.
 • Varje deltagare skall sända in minst fem, och högst tio dikter.
 • Dikterna skall vara skrivna på svenska.
 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.
 • Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till tävlingen.
 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag.
 • De som tidigare erhållit ett penningpris i Arvid Mörne-tävlingen får inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt - använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan delta med pappersmanus som du postar, eller med elektroniska manus (doc, docx, odf, pdf)
 • Sänd ditt pappersmanuskript till: Svenska folkskolans vänner, PB 198, 00121 Helsingfors 
 • Sänd ditt elektroniska manuskript per epost till tavlingar@sfv.fi
 • Märk din försändelse ”Arvid Mörne-tävlingen”. 

Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: 

Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post
Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.

Om du skickar in manuskriptet elektroniskt, bifoga personuppgifterna i e-posten. En betrodd person på SFV:s kansli separerar dina riktiga personuppgifter från din pseudonym, och förmedlar endast det anonyma tävlingsbidraget till juryn. 

Notera:

 • Tävlingstiden tar slut den 15 januari 2018 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter. 
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av april.
 • Prisutdelning, och publicering av vinnarnamnen sker måndagen den 7 maj 2018.

Närmare uppgifter om tävlingen ger Camilla Nordblad, tel. 045-1210 864, camilla.nordblad@sfv.fi.


Läs gärna våra Frågor och svar gälllande SFV:s litterära tävlingar

Tidigare prisvinnare