Cirkelbidrag

Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln är en unik och universell metod för lärande i grupp. En studiecirkel kan vara allt från en bokcirkel till en grupp som hantverkar, renoverar eller motionerar. Samtalet och samvaron är det viktigaste i en studiecirkel och innehåll, tider, mötesplatser m.m. kan fritt ordnas av den som startat cirkeln. En studiecirkel kan även ordnas på distans som e–cirkel.

Vad gör en cirkelledare?

Cirkelledaren ansvarar först och främst för att samla cirkeldeltagarna och sköter även den administrativa biten och kontakten till SFV. Ledarens viktigaste uppgift är kanske ändå att kläcka idén för cirkeln och fånga de andras intresse. Det innebär inte nödvändigtvis att cirkelledaren ska fungera som lärare för de andra, utan cirkeln kan t.ex. bjuda in en gäst som föreläser eller berättar.

 
Regler för studiecirklar

Studiecirklar kan startas av både en privatperson och en förening och beviljas statsbidrag av SFV då de uppfyller följande villkor:

  • Cirkeln har minst fem deltagare som träffas under minst 10 cirkeltimmar (à 45 minuter).
  • Cirkeln redovisas efter 20 cirkeltimmar.
  • Kostnaderna för cirkeln är godtagbara och verifierade.

År 2018 är statsbidraget max 100 euro/studiecirkel. Se cirkelanvisningar (pdf) för mera information.

 

Anmäl din studiecirkel nu!

Anmäl studiecirkeln genom att fylla i formuläret nedan — vi sänder dig  redovisningsblanketter.

Spamfilter
Skriv siffran 2 med bokstäver: