Allmänna bidrag

SFV har två ansökningsperioder:

 1. I februari söker organisationer som verkar enligt skolårets läsår (för projekt som genomförs följande höst- eller vårtermin) samt privatpersoner.
 2. I september söker organisationer (för verksamhet som skall ske följande år). ​


Kriterier för septemberansökan 2017 (1-30.9.2017)

Tyngdpunktsområden                            

SFV satsar på innovativa projekt inom nedanstående områden:

 • Finlandssvensk identitet. Projekt i syfte att förmedla eller stärka den finlandssvenska identiteten eller kulturen.
 • Samarbete över språkgränser. Projekt i syfte att höja värdet av att kunna svenska och därigenom även öka förståelsen för olika språkgrupper eller kulturer.
  • Samarbete genom tvåspråkigt projekt, gärna med nordisk koppling
  • Projekt som stärker det svenska språket hos svenskt-finskt tvåspråkiga
  • Projekt som stärker det finska språket hos enspråkigt svenska
  • Projekt som befrämjar integration på svenska
 • Övriga ändamål
  • evenemang inom bildning eller kultur (teater prioriteras framom musik)
  • verksamhetsbidrag (avsett för förbund)

Vem kan söka bidrag?

 • registrerad förening
 • annan bolagsform med allmännyttig verksamhet

Bidragen är avsedda att användas år 2018.

Beslut skickas per e-post till alla sökande i slutet av november 2017.


Läs gärna våra Frågor och svar om SFV:s webbtjänst för ansökningar

Har du fler frågor?: stipendier@sfv.fi eller SFV:s kansli, tfn 040-533 17 10.