Mediakontakter, logo

Rabbe Sandelin, redaktör
rabbe.sandelin@sfv.fi
0400-453 953

SFV på Facebook och YouTube. Twitter: @sfv_forening

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Notera att korrekt skrivning av SFV:s namn i lång form är "Svenska folkskolans vänner" (inte "Svenska Folkskolans Vänner")


SFV:s logo

Vi önskar att vår logo & märke förekommer i samband med verksamhet vi stöder. Men eftersom SFV även arrangerar egna evenemang är det viktigt att allmänheten får rätt bild av vem som är huvudarrangör. I de fall SFV:s roll är begränsad till bidragsgivning skall vår logo i annonser, flyers eller programblad alltså föregås av en text i stil med  ”Vår sponsor:” eller ”Vi har fått bidrag från:”

Kort instruktion:

  • Använd med god smak. Ändra inte på märket eller logon.
  • Använd kombinationen av märke och logo i tillräcklig storlek, så texten kan läsas.
  • SFV-märket kan även användas separat utan logon, om anknytningen till Svenska folkskolans vänner är uppenbar.
  • Sätt inte märket och logon för tätt i förhållande till andra grafiska element. Använd märket och logon på en ljus, helst vit bakgrund.
  • Var restriktiv. Använd inte SFV:s märke eller logo, om det finns risk att allmänheten får en felaktig bild av vilken verksamhet eller vilket projekt SFV stöder.
  • Om du är osäker gällande användningen, eller behöver grafik i andra format än vad du kan ladda ner nedan, ta kontakt på adresserna ovan.

Ladda ner den grafiska manualen (pdf)


Filer

Ladda ner genom högerklick och ”Spara länk som...”

Små versioner (web)

3D-version (jpeg)

3D-version (tranparent png)

Svartvit version

Större versioner (tryck)

3D-version (jpeg)

Svartvit version