Bibliotek

SFV:s bibliotek är en facklitterär boksamling, som återspeglar föreningens 130 år på bildningsområdet i Finland. Bibliotekets status är ett vetenskapligt referensbibliotek, utan utlåningsfunktion. Läsplats för forskning finns. Det går inte att söka i boksamlingen på nätet; men det finns en litteraturlista. Har du en specifik bok i tankarna kan vi också göra sökningen för dig. Kontakta redaktion@sfv.fi.

 

Artikel- och fotografikatalog

Artiklarna i SFV:s årsböcker och tidningar (SFV-kalendern, Svenskbygden och SFV-magasinet) från 1886 framåt finns systematiskt kategoriserade, och är sökbara med sökfunktionen nedan. För tillfället katalogiserar vi även alla fotografier i pappersformat. Hittar du något intressant du behöver en kopia på? Kontakta redaktion@sfv.fi.

Studiecentralens tidning Mentora

Svenska Studiecentralen, idag en integrerad del av SFV, utgav från år 2001 tidningen Mentora. Tidningen slogs år 2015 ihop med SFV:s tidskrift Svenskbygden till nya SFV-Magasinet. I Mentoras arkiv kan du ladda ner hela utgivningen i pdf-format.


Arkiv

SFV är inte arkivbildare för de finlandssvenska folkskolorna. Det går därför inte att hitta material om specifika folkskolor, deras protokoll eller matriklar hos SFV (se några undantag nedan), men i arkivet finns en hel del bidragsansökningar som skickats in från folkskolarna till SFV, och som bifogats SFV:s protokoll. 

Om en skola eller annan organisation gett ut en historik eller annan skrift, finns det en chans att boken kan återfinnas i vårt bibliotek. Alla böcker i biblioteket är ännu inte katalogiserade, vi kan också söka efter skriften. Vissa skolor och andra organisationer och föreningar kan också vara omnämnda eller behandlade i någon av SFV:s egna skrifter (använd sökfunktionen ovan).

Små samlingar

Under olika perioder har man från olika skolor och föreningar som stängts eller avslutats, enligt stadgarna överfört egendom och även material i arkivform till SFV. Bland sådana små samlingar återfinns material från:

 • Mataskär folkskola 1895-1920 (räkenskap, verifikat)
 • Föreningen för barnens väl i Esbo
 • Stiftelsen Barnens och Ungdomens väl i Esbo
 • Vik svenska småskoleförening
 • Sottungsby svenska småskoleförening
 • Konstitutionella Arbetarföreningen (protokoll, arkiv)
 • Kasaböle privata folkskola (dagböcker)
 • Kasaböle högre folkskola (dagböcker)
 • Svenska skolan i Lauritsala
 • Hermans feriekoloni / Hermans sommarkoloni (1 fotoalbum)
 • Sorjos privata svenska folkskola (Arkiv & fotografier)
 • Östsvensk samling i Grankulla (Arkiv)
 • Kaukas svenska folkskola i Lauritsala (Arkiv)
 • Svenska förbundet (Arkiv)
 • Svenska småskolans vänner i Sockenbacka
 • Svenska bildningens vänner i Sockenbacka

Övrigt lösryckt material består av små boksamlingar, eller osorterade fotografier där det idag kan vara svårt att identifiera platserna och människorna. Det går att bekanta sig med materialen på SFV:s kansli.

I frågor gällande SFV:s arkiv, kontakta redaktion@sfv.fi.