Publikationer

SFV publicerar kultur– och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i sin bokserie. SFV-medlemmarna erhåller SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år).

Använd navigeringen för att läsa mer, och för att läsa om SFV:s bibliotek och arkiv eller om studiecentralsverksamhetens Metodböcker.


Skriv för SFV-magasinet eller SFV-kalendern!

SFV-magasinet och SFV-kalendern tar gärna emot artiklar av allmänt intresse. Kontakta redaktör Rabbe Sandelin, rabbe.sandelin@sfv.fi (tel: 040-045 39 53).

Läs våra skriv- och fototips.

SFV-magasinets materialdagar 2017:
Nr 1: 20.1.2017
Nr 2: 7.4.2017
Nr 3: 8.9.2017
Nr 4: 10.11.2017


Föreslå en biografi till SFV:s biografiserie

I SFV:s bokserie presenterar SFV personer som i tiderna varit berömda eller notabla finlandssvenskar och som utfört insatser på olika konstnärliga eller samhälleliga områden, men som nu riskerar att glömmas bort i historiens dimridåer. Hittills har serien innehållit allt från äventyrare och entreprenörer till konstnärer, författare och retoriker.

Skicka på redaktion@sfv.fi in ett förslag på en ny biografi, och föreslå helst även en lämplig författare. Om du själv är den tilltänkte författaren, bifoga även ett synopsis på 1-2 A4-sidor. Viktigt: i synopsiset behöver du inte betona varför personen i fråga är värd en biografi, eller nämna kända CV-detaljer. Biografikommittén är mycket mer intresserad av din idé om vad biografin kunde innehålla (en preliminär innehållsförteckning), och ditt angreppssätt på det material som finns att tillgå.

Innan du skickar in ditt förslag och din synopsis, läs gärna intervjun (pdf) med biografigruppens ordförande Gustaf Widén, som publicerades i SFV-magasinet 1-2017. Notera att många manus för tillfället är under arbete. Om ditt projekt godkänns kan första tillgängliga publiceringstidpunkt ligga 4-5 år i framtiden.