Nominera

Topeliuspriset 2018

Observera att endast medlemmarna i SFV, SFV:s understödförening samt medlemmarna i Finlands Svenska publicistförbund kan nominera.

Nominera till Topeliuspriset


Frågor och svar om Topeliuspriset

Vilka är kriterierna?
Topeliuspriset ges enligt statuterna ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. Priset är alltså inte tänkt att ges för en lång livsgärning inom journalistiken, eller för en avslutad arbetskarriär. 

Vem kan nominera?
Medlemmarna i SFV, SFV:s understödförening samt medlemmarna i Finlands Svenska publicistförbund.

Hur länge pågår nomineringen?
Nomineringstiden för Topeliuspriset 2018 pågår till 10.12.2017 kl 24. 

När delas nästa pris ut?
Prismottagaren 2018 avslöjas och priset delas ut under ett Topeliuseminarium på Juthbacka i Nykarleby söndagen den 14 januari 2018.


Nominera till SFV:s pris och medaljer

Nomineringen för 2018 öppnas i december 2017.

Frågor och svar

Vem kan nomineras?
Nomineringen är öppen. Den enda begräsningen är att du inte får nominera en familjemedlem. SFV:s pris och medaljer premierar främst kultur- och bildningssträvanden. Läs om de olika prisen och medaljerna.

Vem kan nominera?
Nomineringen är öppen. Man behöver alltså inte vara medlem i SFV eller SFV:s understödsförening för att nominera. Både föreningar och privatpersoner kan nominera kandidater.

Vad skall jag skriva i nomineringen?
Nomineringen skall innehålla formella och icke-formella meriter, annan behövlig information som kan påverka beslutet, och referenser till personer som vid behov kan ge mer information.

Kan jag nominera flera personer?
Det går bra. Fyll bara i formuläret flera gånger.

Kan jag nominera per post, telefon eller e-post?
Endast elektroniska nomineringar tas emot via det officiella nomineringsformuläret.

Vem bestämmer om vilka personer som får pris och medaljer?
Nomineringarna behandlas av de pris- och medaljkommittéer som SFV tillsatt. Kommittéernas förslag går till SFV:s styrelsemöte, där de slutliga besluten fattas. Styrelsen kan även besluta om namn utanför nomineringarna. Pris- och medaljkommittéernas sammansättning är inte offentlig information.

När delas prisen och medaljerna ut?
Alla SFV:s pris och medaljer delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest som sker i mars eller april.